Zásady ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu najdeš informace, které se týkají ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://svatebni-silenstvi.cz. Tvé údaje jsou u mě chráněné jako oko v hlavě v souladu s GDPR – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Kdo je Správce osobních údajů

Správcem poskytnutých osobních údajů pro web https://svatebni-silenstvi.cz jsem pouze já, autorka blogu – Bc. Kateřina Ohnhäuserová, IČ: 07858558, Družstevní 247, Háj ve Slezsku (dále jen “Správce”).

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Newsletter

Pro účely zasílání newsletteru s informacemi o nových článcích na webu Svatební šílenství uchovávám tvou e-mailovou adresu a případně jméno (pokud bylo ve formuláři zapsáno), zadané prostřednictvím formuláře pro zaslání newsletteru. Tyto údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a slouží pouze k zasílání novinek (žádný spam apod.).

Pro přihlášení k zasílání newsletteru je použito tvz. double opt-in potvrzení, čím zároveň souhlasíš se zpracování osobních údajů.

Cookies

Cookies jsou datové soubory webové stránky obsahující různé informace pro optimální nastavení prohlížení stránky (např. nastavení jazyka, vyhledávání, bezpečnost, pohyb na stránkách) a ukládající informaci o tvé návštěvě těchto stránek. Tyto informace pak odesílá do tvého prohlížeče.

V jednotlivých prohlížečích jde cookies spravovat – mazat, blokovat nebo zakázat. Tyto změny provedeš přes nastavení daného prohlížeče.

Jak nastavit Cookies v jednotlivých prohlížečích najdeš na odkazech:

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Pro anonymní analýzu návštěvnosti a chování uživatelů stránek Svatební šílenství používám služeb Google Analytics. Tato aplikace může používat cookies k mapování pohybu na těchto stránkách. Aplikace poskytuje údaje o tvé IP adrese, webovém prohlížeči, operačním systému a další informace pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace najdeš na stránkách služby. Jedná se o oprávněný zájem.

Jak dlouho uchováváme tvé údaje

Poskytnuté osobní údaje budu zpracovávat po dobu 3 let nebo do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

Jaká máš práva?

Máš právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístup ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento tvůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžeš kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je součástí každého newsletteru. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Máš právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat na kontaktní e-mail Svatebního šílenství. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem e-mailového marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat nebudu, pokud neprokážu závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžeš podat stížnost týkající se zpracování tvých osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Tvé osobní údaje poskytuješ zcela dobrovolně. Nemáš žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že své osobní údaje neposkytneš, nehrozí ti žádná sankce.

Dodatečné informace

Jak chráníme tvé osobní údaje

Zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny heslem na PC i aplikacích.
Zabezpečené připojení přes HTTPS s SSL certifikátem.

Kontaktní údaje

Veškeré dotazy a žádosti ke zpracování tvých osobních údajů můžeš zaslat na e-mail: nevestynevestam@gmail.com